งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ไฟฟ้าแรงต่ำ

งานตรวจสอบ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ตรวจสภาพบุชชิ่งแรงสูง แรงต่ำ แท๊ป และซีลต่าง ๆ
  • ตรวจสอบอุณหภูมิ ระดับน่ำมัน
  • ทดสอบความเป็นฉนวนขดลวด
  • ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดินของอุปกรณ์แรงสูง และหม้อแปลง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง