บริการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าแรงสูง

          บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิศวกรผู้เชียวชาญ ด้วยตรวจสอบที่เป็นมาตราฐาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจในระบบไฟฟ้า รวมถึงตู้ Switch Board ตู้ MDB ตู้ Capacitor Bank ตู้ย่อย DB PB เพื่อลดการขัดข้องของระบบไฟฟ้า และลดการสูญเสียในภายหลัง

  • Electrical Inspection Testing and Maintenance
  • Preventive Maintenance
  • ThemoScan
  • Cleaning

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  • Earth Ground Tester
  • Thermoscan