งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิทช์บอร์ดและตู้คอนโทรล

รับงานออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ผลิตและประกอบตู้สวิทช์บอร์ด, ประกอบตู้คอนโทรล ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

          บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้สวิตซ์บอร์ด รวมถึงออกแบบ และประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตู้ Main distribution Board (MDB), ตู้ Distribution Board (DB), ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS), ตู้ CAPACITOR BANK (CAP BANK PANEL) รวมทั้ง ตู้คอนโทรลต่างๆ อาทิเช่น ตู้ START MOTOR ( D.O.L., Star Delta, Inverter ), ตู้ Control Pump (Sewage Pump, Transfer Pump ), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(Temperature Control Panel), ตู้ควบคุมแสงสว่าง (Control Lighting Panel)

          โรงงานผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, โรงงานประกอบตู้ไฟฟ้า, โรงงานผลิตตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า switch board, ตู้ MDB, รับทำตู้ไฟฟ้า switch board, ผู้ผลิตตู้คอนโทรล, บริษัทผลิตตู้ไฟฟ้า, ผลิตตู้MDB, จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำสำหรับโรงงาน, ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า, ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน, การตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า, ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า