ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

  • ไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การตรวจเซ็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิด ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงการผลิต และประกอบตู้ไฟฟ้า ประกอบตู้สวิตช์บอร์ด ประกอบตู้คอนโทรล ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้คอนโทรลทุกขนาด ดำเนินการรออบแบบ และควบคุมการประกอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า งานบริการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบ Instrument งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ งานออกแบบและประกอบตู้ Switchboard บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งาน Modifed และ PM ตู้ Switchboard งานประกอบตู้ไฟฟ้า งานประกอบตู้ งานบริการด้านระบบไฟฟ้า ออกแบบและประกอบตู้ Switchboard งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า บริการด้านระบบไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตช์บอร์ดและตู้คอนโทรล

 

 
 
          บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้สวิตช์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล รวมถึงออกแบบและประกอบตู้สวิตช์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตู้ Main distribution Board (MDB), ตู้ Distribution Board (DB), ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS), ตู้ CAPACITOR BANK (CAP BANK PANEL) รวมถึง ตู้คอนโทรลต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ START MOTOR (D.O.L. , Star Delta, Inverter), ตู้ Control Pump (Sewage Pum, Transfer Pump), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Panel), ตู้ควบคุมแสงสว่าง (Control Lighting Panel) ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิตช์บอร์ด, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ตู้สวิตช์บอร์ด, ติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, บริการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน, บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,ผลิตตู้คอนโทรล, รับประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล  โดยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
          ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม (Installation Service) ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน (Electrical Inspection) ออกแบบ ผลิต และประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้ Control  งานติดตั้งระบบ Instrument งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ งานออกแบบและประกอบตู้ Switchboard บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งาน Modifed และ PM ตู้ Switchboard งานประกอบตู้ไฟฟ้า งานประกอบตู้สวิทช์บอร์ด งานบริการด้านระบบไฟฟ้า ออกแบบและประกอบตู้ Switchboard งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการด้านระบบไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตช์บอร์ดและตู้คอนโทรล