สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   28  
2 Aug 2019   24  
3 Aug 2019   16  
4 Aug 2019   31  
5 Aug 2019   25  
6 Aug 2019   10  
7 Aug 2019   16  
8 Aug 2019   21  
9 Aug 2019   100  
10 Aug 2019   70  
11 Aug 2019   53  
12 Aug 2019   154  
13 Aug 2019   87  
14 Aug 2019   73  
15 Aug 2019   64  
16 Aug 2019   72  
17 Aug 2019   59  
18 Aug 2019   79  
19 Aug 2019   122  
20 Aug 2019   54  
21 Aug 2019   92  
22 Aug 2019   75  
23 Aug 2019   61  
24 Aug 2019   72  
25 Aug 2019   82  
26 Aug 2019   63  
27 Aug 2019   81  
28 Aug 2019   86  
29 Aug 2019   73  
30 Aug 2019   70  
31 Aug 2019   51