สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   40  
2 Jul 2019   24  
3 Jul 2019   33  
4 Jul 2019   22  
5 Jul 2019   26  
6 Jul 2019   15  
7 Jul 2019   18  
8 Jul 2019   24  
9 Jul 2019   25  
10 Jul 2019   24  
11 Jul 2019   33  
12 Jul 2019   30  
13 Jul 2019   20  
14 Jul 2019   23  
15 Jul 2019   24  
16 Jul 2019   20  
17 Jul 2019   35  
18 Jul 2019   50  
19 Jul 2019   32  
20 Jul 2019   23  
21 Jul 2019   28  
22 Jul 2019   21  
23 Jul 2019   33  
24 Jul 2019   25  
25 Jul 2019   22  
26 Jul 2019   26  
27 Jul 2019   18  
28 Jul 2019   23  
29 Jul 2019   17  
30 Jul 2019   19  
31 Jul 2019   44