สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   32  
2 Jun 2019   11  
3 Jun 2019   56  
4 Jun 2019   34  
5 Jun 2019   27  
6 Jun 2019   37  
7 Jun 2019   32  
8 Jun 2019   14  
9 Jun 2019   22  
10 Jun 2019   22  
11 Jun 2019   23  
12 Jun 2019   21  
13 Jun 2019   24  
14 Jun 2019   25  
15 Jun 2019   10  
16 Jun 2019   34  
17 Jun 2019   27  
18 Jun 2019   25  
19 Jun 2019   31  
20 Jun 2019   28  
21 Jun 2019   27  
22 Jun 2019   37  
23 Jun 2019   35  
24 Jun 2019   31  
25 Jun 2019   59  
26 Jun 2019   38  
27 Jun 2019   32  
28 Jun 2019   30  
29 Jun 2019   26  
30 Jun 2019   27